Cyber Monday

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI CYBER MONDAY


Jak skorzystać z promocji „Cyber Monday - 15% na zamówienia detaliczne i dodatkowe 7% na zamówienia hurtowe”?

 

1. Promocja „Cyber Monday - 15% na zamówienia detaliczne i dodatkowe 7% na zamówienia hurtowe” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.basspolska.com

2. Kliknij w kartę wybranego produktu. Cena z naliczonym rabatem 15% wyświetla się pod regularną ceną detaliczną po prawej stronie karty produktu. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 15%. 

3. Przy zamówieniu hurtowym o wartości powyżej 5000zł naliczony zostanie dodatkowy rabat w wysokości 7%.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od dnia 5.11.2019 roku do dnia 3.12.2019.

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą jest „Cyber Monday - 15% na zamówienia detaliczne i dodatkowe 7% na zamówienia hurtowe” jest Bass s.c z siedzibą w Mrokowie, przy Al. Krakowskiej 60, 05-552 Magdalenka, tel. 22 735 2000, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta stołecznego Warszawy pod numerem 202890, REGON 012934035, numer NIP 522-23-53-144.

 

2. Miejscem promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.basspolska.com

 

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów z asortymentu sklepu internetowego www.basspolska.com

 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu.

 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 15% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

 

6. Przy zakupie produktów na łączną kwotę powyżej 5000zł, automatycznie naliczony zostanie dodatkowy rabat w wysokości 7%.

 

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

 

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

 

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu

 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2019 roku.