Gwarancja

Na wszystkie produkty!

 

Każdy produkt zakupiony w sklepie BASS POLSKA objęty jest 12-miesięczną gwarancją 
na podstawie dowodu zakupu (np. paragon, faktura, wyciąg z karty).

 

 

Warunki reklamacji produktów objętych gwarancją:

 • Gwarancja jest ważna na podstawie dowodu zakupu, który należy okazać dokonując reklamacji.
 • Kupujący może zgłosić reklamację towaru w jeden z następujących sposóbów
  • poprzez portal serwisowy http://www.serwis.bass.pl/ (forma preferowana przez sprzedającego)
  • drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres serwis@basspolska.com  lub drogą telefoniczną: (22) 7352000
  • bezpośrednio w siedzibie Bass s.c. w godzinach pracy
 • Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego.  Adres wysyłki reklamowanego towaru to:
  Bass s.c, Mroków, Al. Krakowska 60, 05-552 Magdalenka.
 • Po usunięciu wad zakupiony produkt jest odsyłany do nabywcy na koszt Spółki Bass s.c.
 • Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych realizowanych przez kuriera lub Pocztę Polską.
 • Prosimy o odsyłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Kupujący nie posiada już oryginalnego opakowania, uprasza się o odesłanie produktu w innym opakowaniu zabezpieczającym do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia produktu podczas przewozu do Sprzedającego.

 

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z serwisem.

email:  serwis@basspolska.com
adres:  Bass s.c.  Al. Krakowskia 60, 05-552 Mroków