Gwarancja

na wszystkie produkty!

 

Każdy produkt zakupiony w sklepie BASS POLSKA objęty jest 12-miesięczną gwarancją 
na podstawie dowodu zakupu (np. paragon, faktura, wyciąg z karty).

 

 

Warunki reklamacji produktów objętych gwarancją:

  • Gwarancja jest ważna na podstawie dowodu zakupu, który należy okazać dokonując reklamacji.
  • Kupujący może zgłosić reklamację towaru drogą elektroniczną na adres: 
    rejestracja.napraw@basspolska.com (forma preferowana przez sprzedającego) lub drogą telefoniczną: (22) 735 20 00.
  • Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt sprzedającego.  Adres wysyłki reklamowanego towaru to:
    Bass s.c, Mroków, Al. Krakowska 60, 05-552 Magdalenka.
  • Po usunięciu wad zakupiony produkt jest odsyłany do nabywcy na koszt Spółki Bass s.c.
  • Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych realizowanych przez kuriera lub Pocztę Polską.
  • Prosimy o odsyłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Sprzedający nie posiada już oryginalnego opakowania, uprasza się o odesłanie produktu w innym opakowaniu zabezpieczającym do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia produktu podczas przewozu do Sprzedającego.

 

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z serwisem.

email:  serwis@basspolska.com
adres:  Bass s.c., z siedzibą w Mrokowie, przy Al. Krakowskiej 60, 05-552 Magdalenka